Річні звіти:

Річний звіт за 2019 рік.

 

 Повідомлення: 

 Повідомлення про винекнення особливої інформації емітенту 16.06.2020. 

 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента. 

 Повідомлення про проведення чергових зборів акціонерів за 2019 рік.