Річні звіти:

Річний звіт за 2018 рік.

 

 Повідомлення: 

 Повідомлення про прийняття  рішення про вчинення значних правочинів

 Повідомлення про проведення чергових зборів акціонерів за 2018 рік. 

 Повідомлення про кількість акцій