Річні звіти:

Річний звіт за 2017 рік.

 

 Повідомлення:

 Про винекнення особливої інформації емітенту 17.04.2018.

 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента. 

 Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів.