Повідомлення: 

 

 Про зміну складу посадових осіб емітенту.